Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ของจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2 (Big C)

pll_content_description

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ของจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2 (Big C) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนอ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ของจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2 (Big C) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

TOP