Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 57

pll_content_description

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 57 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หนองคาย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP