Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศอ.ปส.จ.นค.)

pll_content_description

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศอ.ปส.จ.นค.)ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP