Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

โครงการโฉมใหม่ รายได้ใหม่ เพื่อแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานแรงงานจังหวัด นำโดยท่านวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการโฉมใหม่ รายได้ใหม่ เพื่อแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานแรงงานจังหวัด นำโดยท่านวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการโฉมใหม่ รายได้ใหม่ เพื่อแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นการฝึกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดหนองคาย รวมถึงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมีท่านแรงงานจังหวัดหนองคาย (นายวิชิตร สุวรรณมาก) เป็นประธานในการจัดอบรมดังกล่าว

 

 

TOP