Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานจังหวัดหนองคาย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

pll_content_description

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานและได้ให้คำแนะนำและเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้ นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP