Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง”

pll_content_description

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ณ ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

TOP