Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมดำเนินโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ออกติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี พร้อมทั้งทบทวนองค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน ให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

TOP