Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์

0-4241-2428

อีเมล

nongkhai@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ. หนองคาย 43000

โทรศัพท์ :: 042-412428

โทรสาร :: 042-412459

มท. :: 46150

IP Phone :: 69430

E-mail :: nongkhai@mol.mail.go.th, Labour.molnk@gmail.com

Website  ::  http://nongkhai.mol.go.th

TOP