Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo Thailand 2020 จังหวัดหนองคาย ...

ขอเชิญชวนประชาชน คนหางาน เข้าร่วมกิจกรรม Job Expo Thailand 2020 ...

สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ...

ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด ...

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ...

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน ...

TOP