Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน 2566 🎁🎁🎁🎀🎀🎀🎊🎊🎉🎉🎉🎉

ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ ของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน 2566 ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ...

TOP