Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

กระทรวงแรงงานเร่งเจรจาเพิ่มการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในอิสราเอล

pll_content_description

            เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 – 17.00 น.

            เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 – 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นรัฐอิสราเอล) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล โดยมีผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากและสำนักงานประชากรการตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชายแดนของอิสราเอล (PIBA) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท และองค์กร The Center for International Migration and Integration – CIMI เข้าร่วมหารือ ณ กรุงเยรูซาเล็ม รัฐอิสราเอล

 

 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในโอกาสที่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนแรงงานไทย และเข้าหารือข้อราชการกับ Mr. Aryeh Deri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล โดยได้มีความห่วงใยแรงงานไทยหลายประเด็น และขอให้นายจ้างเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจติดตามสถานการณ์ที่น่ากังวลว่า แรงงานไทยอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ยาเสพติดและส่งผลกระทบถึงการจ้างแรงงานไทยในอิสราเอลรวมทั้งประเทศอื่นๆ เนื่องจากงานภาคเกษตรเป็นงานหนัก อีกทั้งแรงงานต้องอดทนต่อสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้งและอากาศร้อนจัด จึงได้ขอความร่วมมือให้แรงงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีระหว่างการทำงานในอิสราเอล เนื่องจากลักษณะงานมีการสัมผัสกับสารเคมี โดยขอให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ที่ผ่านมาแรงงานไทยมักร้องเรียนว่าถูกนายจ้างปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชย หรือจ่ายให้ไม่เต็มจำนวน โดยเฉพาะในปี 2560 จะมีแรงงานที่ทำงานครบสัญญาจ้างต้องเดินทางกลับประเทศไทยประมาณจำนวน 2,000 คน และจะเดินทางกลับในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 
            โดยทางกระทรวงแรงงาน ขอให้ทางการอิสราเอล มีมาตรการกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อไม่ให้แรงงานต้องฟ้องร้องและรอผลคดีสิ้นสุด หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก และขอให้เร่งผลักดันให้นายจ้างภาคเกษตรนำส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับเป็นเงินชดเชย เมื่อทำงานครบสัญญาจ้างและต้องเดินทางกลับประเทศจะสามารถได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวน โดยไม่ต้องรอการเจรจาหรือบังคับจากนายจ้างอีกต่อไป รวมทั้งขอให้พิจารณารับแรงงานที่ตาบอดสีแต่มีสุขภาพแข็งแรงให้ได้มีโอกาสทำงานในประเภทกิจการที่อาการตาบอดสีไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น งานปศุสัตว์ เป็นต้น
          จากการหารือดังกล่าว ผู้แทนหน่วยงานจากอิสราเอลที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามที่ทางการไทยเสนอ โดยจะได้มีการหารือถึงความคืบหน้าในโอกาสต่อไป

—————————————–

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
รภัสสา พานิกุล – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
5 พฤษภาคม 2560

TOP