Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

งานตลาดนัดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพดี จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

 ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพดี จังหวัดหนองคาย"

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าอัศวรรณ สาขา 2 

TOP