Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ประกาศเตือนแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศมาเลเซีย

pll_content_description

 หนังสือสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ที่ 30011/813 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศเตือนแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศมาเลเซีย สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามประกาศที่แนบมานี้

 

 

 

 

 

 

 

TOP