Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษา อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

pll_content_description

🎉🎉ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษา 😃อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
😃รุ่นที่ 1 ภาษาจีน (ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564)
และรุ่นที่ 2 ภาษาเวียดนาม (ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564)
🙂🙂🙂สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวนรุ่นละ 50 คน
😚😚สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
☎️☎️ 042412428 , 042412459
TOP