Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการสาน สร้าง ความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<wbr style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvet

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสาน สร้าง ความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง โดยกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คือกลุ่มทอเสื่อกก ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

 

 

 

TOP