Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

pll_content_description

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยการนำของนายวิชิตร สุวรรณมาก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมร<wbr style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยการนำของนายวิชิตร สุวรรณมาก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงาน "ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 190 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2560" ขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในปีนี้เป็นปีที่ครบ 131 ปี ของการชนะสงครามปราบฮ่อ และเป็นปีที่ครบ 190 ปีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายพร้อมทุกภาคส่วน จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัด ให้อยู่คู่บ้าน คู่เมือง หนองคายตลอดไป อีกทั้ง เพื่อเป็นารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดหนองคาย ได้รับรู้ถึงวีรกรรมของวีรชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด และจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP