Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สนพ.หนองคายจัดโครงการ “101 อาชีพ”และบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

pll_content_description

วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.นายนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “101 อาชีพ” และบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ณ วัดสุมังคลาราม ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมกับอำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว โดยมี 5 เสือแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

     สำหรับโครงการ “101 อาชีพ” และบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีประกาศราชสดุดี พิธีเปิดกิจกรรม 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก : กิจกรรมทักษะอาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ประกอบด้วย การทาสีวัด ตัดแต่งต้นไม้ และเปลี่ยนสายไฟในวัด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 510 คน

     ในการนี้นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหนน้าที่ในสังกัดจำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมโครงการ “101 อาชีพ” และบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งนี้ด้วย

TOP