Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ “แรงงานน่ารู้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

     สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ “แรงงานน่ารู้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ระบบความถี่ FM 90.5 MHz และ AM 810 KHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-10.00 น.

 

 

TOP