Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ขอเผยแพร่สำเนาประกาศฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่องการแจ้งเตือน กรณีหลบหนีหรือลักลอบทำงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

pll_content_description

TOP