Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ขอเผยแพร่สำเนาประกาศสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เรื่องแจ้งเตือนแรงงานไทยในฮ่องกงและเขตอาณา กรณีหลบหนีและลักลอบทำงาน

pll_content_description

TOP