Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกันยายน 2565

pll_content_description

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP