Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ร่วมตรวจสอบสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

pll_content_description

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมตรวจสอบสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เหมาะสมและเข้ากับหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  โดยมีนายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการออกตรวจสอบสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวฯ

TOP