Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรม ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรม ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 50 คน ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

TOP