Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกเหยื่อที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

pll_content_description

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกเหยื่อที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหญิงสัญชาติลาว อายุ 15 ปี และเด็ก 1 เดือนเศษ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

TOP