Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application report)

pll_content_description

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application report) ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP