Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 😀😀เปิดรับสมัคร ฝึกหลักสูตรการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่น 2/2563

pll_content_description

ขอประชาสัมพันธ์ 🎉🎉🎉🎉
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ 2/ 2563 ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน (ฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 2 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทึี่ 30 เมษายน 2563 เริ่มฝึกวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ***สวัสดิการ มีเงินอุดหนุน มีที่่พัก มีเสื้อสำหรับผู้เข้าฝึก) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว รอการติดต่อกลับ เพื่อรับทราบรายละเอียดในการฝึก หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย โทร.042 495009

TOP