Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนนุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 

นำโดยนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ      

ดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

 

 

TOP