Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567

pll_content_description

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมดังกล่าว

TOP