Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา

pll_content_description

นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด<wbr style="color

นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP