Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 ครั้งที่2/2561

pll_content_description

 

     วันที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมนาคา 2      สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมฯ

 

TOP