Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงาน เข้าร่วมโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน เข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกกล้า หมู่ 1 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

TOP