Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

pll_content_description

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2560 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


TOP