Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาด้านรายได้ตามข้อมูล TPMAP

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาด้านรายได้ตามข้อมูล TPMAP เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการหางานทำและพัฒนาทักษะฝีมือในพื้นที่บ้านเจื้อง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

TOP