Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2565 โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย

TOP