Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุม

TOP