Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

pll_content_description

 13 กรกฎาคม 2562 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 4 และห้อง  แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

     โดยเมื่อบ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้มอบทุนส่วนหนึ่งและของที่ระลึกต่างๆ พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงานชมรมTO BE NUMBER ONE บมจ. สยามแม็คโคร สาขา หนองคายและร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจบู๊ธนิทรรศการของชมรมฯด้วย

     เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำทีมประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย แรงงานจังหวัดหนองคายและ ผอ.สพม.21 จังหวัดหนองคาย ขึ้นเวทีประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเพื่ อก้าวเข้าสู่จังหวัดTO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

    เวลา 13.48 น. บมจ.สยามแม็คโคร สาขา หนองคาย ได้เข้าร่วมประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ

     นอกจากนั้นได้มีชุมชนสระแก้ว อำเภอท่าบ่อ ได้เข้าร่วมประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนดีเด่น เป็นปีแรก ในบ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

     ส่วนโรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้เข้าประกวด ชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภท สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับ เงินปีที่ 1และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ได้เข้าแข่งขันระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ประเภทดีเด่น ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

      ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการประกวดรางวัลต่างๆในบ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ชมรมTO BE NUMBER ONE จะเสด็จมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยพระองค์เอง

TOP