Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมรับฟังการประเมินหนองคายเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ

pll_content_description

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมรับฟังการประเมินหนองคายเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุของจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

TOP