Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และมอบสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่แรงงานนอกระบบ เกษตรชาวไร่อ้อย

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และมอบสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่แรงงานนอกระบบ เกษตรชาวไร่อ้อย ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

TOP