Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

pll_content_description

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP