Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย นำทีมออกเยี่ยมบ้าน อสร. และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านแรงงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดหนองกุ้งใต้

pll_content_description

      วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

      วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นำทีมออกเยี่ยมบ้านอาสาสมัครแรงงานและรับสมัครอาสาสมัครแรงงานตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย คนใหม่ ได้แก่ ผู้ใหญ่ฟื้นมิตรภาพ และแวะเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านแรงงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดหนองกุ้งใต้ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

TOP