Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) และคณะฯ

pll_content_description

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) และคณะฯ ในการเดินทางมาราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมดังกล่าวด้วย

TOP