Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดการทำงานที่จะมาเติมพลังบวก ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน จากปลัดกระทรวงแรงงาน (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และ นายแพทย์ วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Gracz ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดการทำงานที่จะมาเติมพลังบวก ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน จากปลัดกระทรวงแรงงาน (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และ นายแพทย์ วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Gracz ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 

TOP