Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560

pll_content_description

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 ซึ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมรอยัลนาครา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

TOP