Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ภายใต้โครงการบ้านสวยเมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง ”

pll_content_description

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ภายใต้โครงการบ้านสวยเมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง ” ณ ถนนด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย (ข้างศูนย์ OTOP) ถึง โรงเรียนหนองคาย วิทยาคาร (ทั้งสองฝั่งถนน) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP