Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงขอขมา องค์หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง

pll_content_description

วันที่ 16 สิงหาคม 66 เวลา 09.09 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงขอขมา องค์หลวงพ่อพระใส เพื่อเตรียมการบูรณะองค์หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP