Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมงานสภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562

pll_content_description

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดหนองคาย” โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ

TOP