Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม

TOP