Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP