Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมหารือสำนักงานแรงงานจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference

pll_content_description

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือสำนักงานแรงงานจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ในการนี้ นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP