Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

pll_content_description

 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

TOP