Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม อ.ก.พ. จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม อ.ก.พ.จังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระเสริม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP